Zaznacz stronę

Wychowanie i nauczanie to długi i złożony proces. Jest on w obszarze zainteresowań nie tylko pedagogów i ludzi związanych z książką czy przebiegiem edukacji, ale również umiejscowiony jest w świetle nowej dziedziny zainteresowań, jaką jest biblioterapia. Moje zainteresowanie biblioterapią bierze swój początek już w trakcie poznawania tajników bibliotekarstwa, czyli w trakcie studiów. Interesowało mnie od zawsze oddziaływanie treści książki na psychikę młodego człowieka. Dlatego też pełniąc rolę bibliotekarza szkolnego i mamy  dorosłych już synów, pragnę w kilku słowach i sugestiach przekazać, moim zdaniem, informacje ważne , odpowiadające na wiele pytań zadawanych przez rodziców uczniów naszej szkoły. Rodzicom, którzy mają wątpliwości, zmagając się z przytłaczającym ich zakresem obowiązków, a jednocześnie mającym poczucie bezradności wychowawczej, mogę doradzić jedną z podstawowych czynności wychowawczych, oddziałujących w bardzo specyficzny i indywidualny sposób a mianowicie: GŁOŚNE CZYTANIE KSIĄŻEK SWOIM DZIECIOM.