Nasza szkoła po raz drugi włączyła się w akcje „Pola Nadziei”organizowaną przez Hospicjum św.Tomasza w Sosnowcu.

 

CELEM PROGRAMU „POLA NADZIEI” JEST:

  • Szerzenie idei hospicyjnej,

  • Pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla nieuleczalnie chorych,

  • Uwrażliwianie dzieci, młodzieży, dorosłych na potrzeby chorych, zachęcanie do wolontariatu i możliwość pomocy.

Realizując cele Programu „Pola Nadziei” organizatorzy przeprowadzają pogadanki, prelekcje. Udzielają informacji o formach opieki hospicyjnej, zachęcają do wolontariatu. Starają się dotrzeć do młodych serc, uwrażliwiać je, a także zachęcać do bezinteresownej pomocy na rzecz chorych i ich rodzin.

Mówiąc o idei wolontariatu, idei opieki hospicyjnej, o swoich podopiecznych starają się również ukazać wartość życia, szczególnie w trudnym okresie choroby, uczą zachowania szacunku do ludzkiego ciała, wrażliwości, delikatności w obcowaniu z osobą chorą, współpracy z ich bliskimi w czasie trwania choroby, a także w okresie straty – żałoby.

W ramach akcji w tym roku szkolym będziemy  :

tworzyć własne żonkilowe „Polel Nadziei”, brać  udział w akcji „Świąteczna kartka dla chorego”, „Własnoręcznie wykonany upominek dla chorego”, „Papierowe żonkil. Najmłodsze dzieci tradycyjnie zaproszone są do konkursu plastycznego „Żonkilowa pamiątka dla chorego” (przekazujemy je  chorym) „Termin nadsyłania prac do 10.03.2017 r. Prace na konkurs powinny być podpisane (bezpośrednio na pracy): nazwa szkoły, klasa/wiek, imię i nazwisko ucznia.

Będziemy też zbierać artykuły higieniczne dla chorych oraz przeprowadzimy kwestę na rzecz Hospicjum.

    Akcję rozpoczęliśmy uroczystystym posadzeniem żonkli 14 paździenika  2016