Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 podręczniki szkolne dla klas I – VII uczniowie będą wypożyczać z biblioteki szkolnej. Zeszyty ćwiczeń, które otrzymają w szkole przekazywane będą im na własność.
Przed zakupem podręczników i zeszytów ćwiczeń do religii prosimy Szanownych Rodziców o konsultację z nauczycielami katechetami dostępnymi w szkole od 1 września 207 r.