TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI
Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2017/2018

  • 09.2017r. – zebranie
  • 10.2017r. – konsultacje
  • 11.2017r. – konsultacje
  • 12.2017r. – zebranie (oceny niedostateczne, zagrożenia)
  • 01.2018r. – zebranie
  • 03.2018r. – konsultacje
  • 04.2018r. – zebranie (ustalenia Festynu Szkolnego)
  • 05.2018r. – zebranie (oceny niedostateczne, zagrożenia)
  • 06.2018r. – konsultacje