Dzięki Waszym otwartym sercom

udało się zebrać

3. 927, 04zł.

Jesteście WSPANIALI!