*

Zaznacz stronę

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

więcej informacji w pliku pdf

tu ściągnij