Zaznacz stronę

Uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych

Dnia 04 października 2018r. w Szkole Podstawowej nr 18 miała miejsce uroczystość Pasowania na Ucznia. 36 uczniów klas pierwszych zostało przyjętych w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Dyrektor szkoły mgr Marzena Pasek, wychowawcy klas pierwszych oraz rodzice.

Po uroczystym powitaniu pierwszoklasiści wystąpili w programie artystycznym. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.

Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły p. Marzena Pasek dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuje Cię na ucznia…” – mówiła p. Dyrektor dotykając ołówkiem  jak – czarodziejską różdżką, ramion najmłodszych dzieci.

Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez panią Dyrektor pamiątkowych dyplomów oraz drobnych upominków.

W imieniu całej społeczności szkolnej prowadzący uroczystość złożyli życzenia najmłodszym uczniom naszej szkoły. Następnie gorące słowa skierowała do najmłodszych, ich rodziców i nauczycieli Dyrektor szkoły.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.