Zaznacz stronę

Konkurs na

„Gwiazdę kolędniczą”

Organizatorzy konkursu:

Muzeum Zagłębia w Będzinie

Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek

Również o tym czasie po małych miasteczkach, wieczorami żaki obchodzą wszystkie domostwa z gwiazdką, która urządzona w rodzaju transparentu, świeci się w przetaku, obsadzonym na długim drążku 

Gwiazdy wykonywane były z przetaka, tj. dużego okrągłego sita oklejonego bibułą oraz papierem, w środku którego umieszczano palącą się świeczkę.

KONTAKT: Ks. Tomasz Karaś