Zaznacz stronę

AIESEC powstał na świecie w 1948 roku, w odpowiedzi na bieżące wówczas konflikty zrodzone przez II Wojnę Światową.  Według przedstawicieli państw członkowskich AIESEC, świat potrzebował liderów i to na młodych ludziach spoczywała odpowiedzialność za lepsze jutro.

Od tamtej pory misją AIESEC stało się dążenie do osiągnięcia pokoju na świecie i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego.

Misja towarzyszy nam po dziś dzień, dlatego do niej dążymy rozwijając  w  młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w  projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych.

Wierzymy, że globalna perspektywa pozwala nam o wiele bardziej zrozumieć otaczający nas świat, rozwija w  nas umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań. Aktywne działanie w organizacji pozwala nam zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także pasje i wartości, które motywują nas do działania na rzecz naszego lokalnego środowiska.

Nazwa “AIESEC”

AIESEC (wymawiane ai-SEK) był pierwotnie skrótem od słów “Association Internationale des étudiants en Sciences économiques et Commerciales”. Obecnie AIESEC nie stosuje się jako skrót, ale po prostu jako nazwę organizacji. Członkowie AIESEC są znani jako ” AIESECerzy”.