Zaznacz stronę

Biblioteka szkolna

 

PROJEKTY BIBLIOTECZNE

Pragnąc popularyzować zbiory biblioteki szkolnej zaproponowano uczniom udział w projekcie „Straszne kino w bibliotece”. W roku szkolnym 2017/2018 przygotowano pilotażowy cykl prezentacji filmów opartych na światowej klasyce literatury. Uczniowie przed projekcją mogli wspólnie wysłuchać krótkiej recenzji filmów. Recenzje przygotowywały  uczennice z klasy 6a. Wspólne oglądanie filmów, przebywanie w szkole z koleżankami i kolegami w późno wieczornych  godzinach było wielką atrakcją, a w spotkaniach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób.

W I półroczu z okazji „Andrzejek” odbyła się projekcja filmu „Koralina i tajemnicze drzwi” opartego na powieść fantastycznej z pogranicza horroru, autorstwa Neila Gaimana pod tytułem „Koralina”.

W II półroczu zaproponowano uczniom film „To”. Film jest ekranizacją książki Stephena Edwina Kinga  z gatunku literatura grozy pod tym samym tytułem – „To”.

Na zakończenie roku szkolnego zaplanowano plenerową projekcję filmu z gatunku – film obyczajowy – przyjaźń, miłość.
Tak jak do tej pory tytuł filmu zostanie wybrany wspólnie z uczestnikami projektu.

Wykaz książek zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń”: DOC

Biblioteka

Początki biblioteki w naszej szkole związane są z panią Marią Kondracką, nauczycielką i twórczynią pierwszej biblioteki publicznej w naszym mieście tzw. „ biblioteki plecakowej”. Więcej można przeczytać o historii i pracownikach szkoły w Monografii, która została przygotowana dla uczczenia 100-lecia szkoły (dostępna w zbiorach biblioteki szkolnej). Dzisiejsza biblioteka to pracownia o charakterze multimedialnym, w której wszystkie procesy związane z obsługą czytelnika oparte są na bibliotecznym, komputerowym programie MOL.

Księgozbiór biblioteki
Zbiory biblioteki liczą 9447 woluminów, które są systematycznie powiększane i aktualizowane. Nowe książki kupowane są zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów. Bogaty księgozbiór podręczny stanowią encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki, leksykony i poradniki. W posiadaniu biblioteki są także zbiory specjalne m.in. encyklopedie multimedialne, kasety wideo i DVD. Literatura piękna została podzielona na 7 działów tematycznych i dodatkowo na grupy wiekowe. Są książeczki dla najmłodszych, dla uczniów klas I – III oraz dla uczniów klas IV – VI. W bibliotece gromadzona jest również literatura regionalna.

 

Wieloletni „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest skierowany do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Jest programem rządowym. Ma on na celu wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości literackich i wydawniczych.
Wniosek złożony w imieniu Szkoły Podstawowej nr 18 im. Ignacego Krasickiego przez Dyrektora szkoły został pozytywnie zaakceptowany przez organ prowadzący szkołę. Warunkiem przyznania wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkołę co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej w kwocie 15000,00 zł., z czego 3000,00 jest to wkład własny otrzymany od Miasta Sosnowiec. Po konsultacjach z uczniami, rodzicami i nauczycielami zbiory biblioteki szkolnej zostały wzbogacone o nowości literackie i wydawnicze.
W zamian za udzielone wsparcie w szkole podejmowane są działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród naszych uczniów.

Podział literatury:
B – baśnie, bajki, podania, legendy

Bw – bajeczki i wierszyki
P – powieści i opowiadania przyrodnicze
Ob – powieści i opowiadania obyczajowe
H – powieści i opowiadania historyczne
Prz – powieści przyrodnicze
Pd – poezja i utwory dramatyczne

Czytelnia

W czytelni uczniowie mogą skorzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego.
 Czasopisma można wypożyczać do domu na okres 1 tygodnia. 
Znakiem rozpoznawczym czytelników naszej biblioteki jest uśmiech na ustach, 
a znakami rozpoznawczymi naszych zbiorów ekslibrisy.

%


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego
Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 15 16
e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl

Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec