Grono pedagogiczne

 

Kadra Pedagogiczna

1. Pasek Marzena – Rewalidacja indywidualna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 2. Dorobisz Jolanta – Biblioteka, świetlica 
 3. Bałazy Eliza – Edukacja wczesnoszkolna
 4. Beneś Magdalena – Język angielski
 5. Bębenek Małgorzata – Technika, plastyka
 6. Boruta Jolanta – Rewalidacja ruchowa – rehabilitacja 
 7. Cofór Agnieszka – Wychowanie fizyczne 
 8. Dąbek Bożena – Fizyka, biologia, przyroda, WDŻ
 9. Drogosz Dawid - Religia
 10. Dudek Justyna – Asystent nauczyciela, świetlica
 11. Dziurska Małgorzata – Wychowanie fizyczne, plastyka
 12. Gregorczyk Ilona –Wychowanie fizyczne, przyroda
 13. Jankowska Anna – Język polski 
 14. Kaczmarska Monika – Język polski, świetlica
 15. Kafara Magdalena –Język polski, etyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, świetlica
 16. Ks. Karaś Tomasz – Religia, informatyka
 17. Kokot Magdalena –Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 18. Kołaczyńska Agnieszka - Muzyka
 19. Malara Joanna – Nauczyciel wspomagający, świetlica
 20. Massalska Mariola –Logopeda
 21. Mazur Aneta - Surdopedagog
 22. Metto-Umińska Małgorzata – Edukacja wczesnoszkolna
 23. Palej Grzegorz - Informatyka
 24. Płachta Klaudyna – Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 25. Prowancka Joanna –Język angielski
 26. Sala Paulina - Geografia 
 27. Sosińska Wioletta – Język rosyjski, historia, świetlica 
 28. Surowiecka Dorota - Matematyka
 29. Szachnowska Magdalena - Chemia 
 30. Waśniewski Michał – Doradztwo zawodowe
 31. Warzecha Katarzyna – Pedagog szkolny
 32. Wędraszek Aleksandra – Matematyka
 33. Zasadziak Mariola – Edukacja wczesnoszkolna


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego
Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 15 16
e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl

Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec