Zaznacz stronę

Grono pedagogiczne

 

Kadra Pedagogiczna  - rok szkolny 2020/2021

Kokot Agnieszka- DYREKTOR SZKOŁY
Janaszek Anna - Wicedyrektor

1. Borzym Beata - nauczyciel współorganizujący 
2. Chudzicka Małgorzata - biologia 
3. Filak Magdalena - wychowanie do życia w rodzinie
4. Górka Mateusz -wychowanie fizyczne 
5. Gregorczyk Ilona wychowanie fizyczne
6.Jankowska Anna -  język polski 
7. Kokot Magdalena edukacja wczesnoszkolna
8. Komenda Joanna - język polski
9. Krzyszczyk Piotr - informatyka, chemia
10. Kulińska Aneta-  nauczyciel współorganizujący
11. Kupczyk Bożena - biologia 
12. Kuzior Katarzyna -  plastyka 
13. Lamprecht Jolanta - język angielski 
14. Łój- Szewczyk Marlena - matematyka
15. Malara Joanna-  edukacja wczesnoszkolna
16. Metto-Umińska Małgorzata-  edukacja wczesnoszkolna
17. Mirek Agnieszka - biblioteka 
18. Nowicka Kinga - świetlica 
19.  Płachta Klaudyna - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
20. Prowancka Joanna - język angielski
21. Radosz Dorota - matematyka, technika
22. Radosz Tomasz - religia 
23. Rupala Beata - logopeda 
24. Sosińska Wioletta - historia, język rosyjski, WOS
25. Surowiecka Dorota - matematyka
26. Wiśniewska-Rak Agnieszka  - muzyka
27. Wójcik Ewa - rehabilitacja 
28. Wójcik Małgorzata - geografia 
29. Zasadziak Mariola  -  edukacja wczesnoszkolna


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego
Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 15 16
e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl