Zaznacz stronę

Grono pedagogiczne

Kadra Pedagogiczna
 1. Pasek Marzena – DYREKTOR SZKOŁY, rewalidacja
 2. Kafara Magdalena – Wicedyrektor, język polski, etyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 3. Bałazy Eliza wychowawca w świetlicy szkolnej
 4. Bartoń Marek matematyka, wychowawstwo kl. 5a, rewalidacja
 5. Dedek Linda język polski, logopedia, wychowawstwo kl. 5c
 6. Dorobisz Jolanta historia, biblioteka, wychowawca w świetlicy szkolnej
 7. Dowchań Katarzyna edukacja  wczesnoszkolne (za panią M. Metto-Umińską). Wychowawstwo kl.3a
 8. Dziurska Małgorzata wychowanie fizyczne, plastyka
 9. Gregorczyk Ilona wychowanie fizyczne, wychowawstwo 4b
 10. Gumieniak Artur biologia, język angielski
 11. Jankowska Anna język polski, wychowawstwo 6a
 12. Jędrysik Barbara WDŻ
 13. Ks. Karaś Tomasz Religia
 14.  Kawala Joanna  Pedagog, wychowawstwo 5c
 1. Kokot Magdalena edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. 1b, język polski
 2. Krzyszczyk Piotr informatyka, chemia
 3. Kulińska Aneta nauczyciel współorganizujący
 4. Malara Joanna edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo 1a
 5. Metto-Umińska Małgorzata Urlop dla poratowania zdrowia
 6. siostra Honorata religia
 7. Katarzyna Kuzior plastyka
 8. Płachta Klaudyna zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, wychowawca w świetlicy szkolnej, edukacja wczesnoszkolna
 9. Prowancka Joanna język angielski, wychowawstwo kl. 7a
 10. Radosz Dorota technika
 11. Rzegoczan Justyna nauczanie wczesnoszkolne (za panią M. Zasadziak), wychowawstwo kl. 2a
 12. Sala Paulina geografia, przyroda, wychowawca w świetlicy szkolnej, wychowawstwo 4a
 13. Sosińska Wioletta historia, język rosyjski, WOS, wychowawca w świetlicy szkolnej, wychowawstwo kl. 7b
 14. Surowiecka Dorota matematyka, wychowawstwo kl. 8a
 15. Szajna Stanisława fizyka
 16. Joanna Kawala Pedagog, wychowawstwo kl.5c
 17. Waśniewski Michał doradztwo zawodowe
 18. Wiśniewska-Rak Agnieszka muzyka
 19. Zasadziak Mariola urlop dla poratowania zdrowia


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego
Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 15 16
e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl

Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec