Zaznacz stronę

W naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę” adresowany do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Cel główny programu:

Zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

  • Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  • Kształtowanie u dzieci  postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  • Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  • Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
  • Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

Adresaci programu:

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

 

Założenia programu:

Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

  • CO TO JEST ZDROWIE?
  • OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
  • CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
  • CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
  • NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

Harmonogram zajęć w ramach programu: „Nie pal przy mnie proszę”  w SP 18 wygląda następująco:

 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”W SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 18 IM. IGANCEGO KRASICKIEGO W SOSNOWCU

l.p. Zakres działań Forma realizacji Odpowiedzialni Termin

 

1. Udział szkolnego koordynatora     w szkoleniu przygotowującym do realizacji zadań programowyh zorganizowanych przez powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną.

 

 

 

 

Poinformowane rady pedagogicznej o przystąpieniu do programu oraz zapoznanie z jego założeniami.

 

 

Szkolenie

Tematyka szkolenia:

Program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowne poinformowanie rady pedagogicznej o programie edukacyjnym „Nie pal przy mnie proszę”.

 

 

Umieszczenie informacji w pokoju nauczycielskim.

Opracowanie harmonogramu działań.

 

 

 

Szkolny koordynator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny koordynator

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny koordynator

 

 

 

Szkolny koordynator

luty 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty 2017

 

 

 

 

luty 2017

2.  Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę”

 

Prowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych w programie edukacji antytytoniowej dla uczniów oddziałów I – III :

 

 

I. Co to jest zdrowie ? (edukacja polonistyczna i przyrodnicza)

 

 

II. Od czego zależy nasze zdrowie ? ( edukacja  przyrodnicza)

 

 

III. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? (edukacja przyrodnicza)

 

 

IV. Co robić gdy moje zdrowie jest zagrożone? ( edukacja przyrodnicza)

 

V. Nie pal przy mnie, proszę. (edukacja polonistyczna, społeczna)

 

 

 

 

Szkolny koordynator, wychowawcy oddziałów, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy oddziałów

 

 

 

Wychowawcy oddziałów

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy oddziałów

 

 

 

 

 

Wychowawcy oddziałów/ pedagog

 

 

 

Wychowawcy oddziaiałów

luty 2017- maj 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty 2017

 

 

 

 

 

 

marzec 2017

 

 

 

 

 

 

 

marzec 2017

 

 

 

 

 

 

kwiecień 2017

 

 

 

 

 

kwiecień 2017

3. Wzmocnienie programu Umieszczenie harmonogramu na stronie internetowej szkoły.

 

 

Umieszczenie na tablicy informacyjnej materiałów o szkodliwości palenia.

 

 

Poinformowanie rodziców o udziale szkoły w ogólnopolskim programie „Nie pal przy mnie proszę”. Prezentacja multimedialna dla rodziców nt. szkodliwości palenia.

 

 

Prace plastyczne uczniów wykonane w czasie realizacji programu– wystawy na gazetkach ściennych.

 

 

 

 

Szkolny koordynator

 

 

 

 

 

Szkolny koordynator

 

 

 

 

 

 

Szkolny koordynator/ wychowawcy oddziałów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy oddziałów

luty 2017

 

 

 

 

 

 

luty 2017

 

 

 

 

 

 

 

marzec  2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj 2017

4. Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu w roku szkolnym 206/2017 Sprawozdanie. Szkolny koordynator/ wychowawcy oddziałów Do 25 maja 2017
5. Podsumowanie realizacji programu w szkole Wyciągnięcie wniosków z realizacji programu. Szkolny koordynator 31 maj 2017

 

Autor : mgr Kinga Piotrowska, pedagog