Zaznacz stronę

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało w 2015 r. program „Książki naszych marzeń”. Dyrektor szkoły opracował i złożył stosowny wniosek., który został zaakceptowany do realizacji. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 18 im.  Ignacego Krasickiego w Sosnowcu otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1614,09 zł.

Program miał na celu:

  1. wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;

  2. promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych;

  3. urozmaicenie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;

  4. rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;

  5. rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Nowości wydawnicze i literackie zakupione do biblioteki szkolnej w ramach programu „Książki naszych marzeń” nie tylko wzbogaciły zbiory, ale również umożliwiły uczniom naszej szkoły rozwój zainteresowań.