Zaznacz stronę

Wieloletni „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest skierowany do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Jest programem rządowym. Ma on na celu wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości literackich i wydawniczych.

Wniosek złożony w imieniu Szkoły Podstawowej nr 18 im. Ignacego Krasickiego przez Dyrektora szkoły został pozytywnie zaakceptowany przez organ prowadzący szkołę. Warunkiem przyznania wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkołę co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej w kwocie 15000,00 zł., z czego 3000,00 zł. jest to wkład własny otrzymany od Miasta Sosnowiec.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu jest jedną
z nielicznych szkół naszego miasta zakwalifikowaną do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016.

Po konsultacjach z uczniami, rodzicami i nauczycielami zbiory biblioteki szkolnej zostały wzbogacone o nowości literackie i wydawnicze.

W zamian za udzielone wsparcie w szkole podejmowane są działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród naszych uczniów m. in.:

  • Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów szkoły w ramach innowacji pedagogicznej „18 czyta dzieciom”.

  • Organizowanie  konkursów czytelniczo-plastycznych i literackich.

  • Popularyzacja wśród uczniów czytelnictwa i zbiorów biblioteki szkolnej

    w formie

  • Działania zgodnie z projektem czytelniczym „Książka w życiu pomaga”.

  • „Magia pod osłoną nocy” – nocne czytanie w bibliotece szkolnej.

  • Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Sosnowcu Oddziałem Dla Dzieci i Młodzieży oraz Filią nr 5, w ramach której uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach czytelniczo i plastycznych.