Pedagog szkolny

Staram się dziecko zrozumieć, nie szkodzić mu, stwarzać mu warunki i bodźce, aby chciało być lepsze. Dobry człowiek to taki, który czuje co drugi czuje. Janusz Korczak

Drogi Uczniu! Drogi Rodzicu!

Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc i wsparcie. Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Pomoc on-line:
www.niebieskalinia.pl
www.116111.pl

kinga

mgr Kinga Piotrowska

Kilka słów o sobie…

Mgr Kinga  Piotrowska , pedagog szkolny. Ukończyłam studia magisterskie o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia wyższe zawodowe o specjalności pedagogika opiekuńczo- wychowawcza. Ukończyłam również certyfikowany kurs z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii ręki,  którego elementy również wykorzystuje w swojej pracy.
Moje    motto    brzmi:   „To,    co    możesz   uczynić   jest    tylko   maleńką    kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje sens i znaczenie Twojemu życiu”.
(A. Schweitzer)

Lubię swoją pracę i wyzwania jakie przynosi każdy dzień. Nikt przecież nie pisze tak ciekawych scenariuszy jak życie. Interesuję się ludźmi, ich zachowaniem. Staram się dostrzegać obok siebie drugiego człowieka.
Czuję radość i satysfakcję, gdy mogę  służyć  pomocą innym, co zaowocowało kilkuletnią współpracą w charakterze wolontariusza w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Swoją pasją związaną z radością niesienia pomocy  innym pragnę podzielić się z innymi osobami, w tym z uczniami naszej szkoły dlatego zostałam przewodniczącą Szkolnego Koła Wolontariatu. Stąd w tym roku szkolnym  zorganizuję wiele akcji mających na celu pokazanie i uzmysłowienie uczniom, że są wśród nas ludzie, którzy potrzebują naszej bezinteresownej pomocy.
W swojej pracy realizuję różne projekty, inicjatywy i swoje „pomysły na wychowanie”. Metody, które wykorzystuje w swojej pracy są metodami aktywizującymi. Ponieważ uważam, że tylko aktywnie uczestnicząc w zajęciach można wynieść z nich coś wartościowego.
Tutaj każdy dzień jest inny. Dzięki uczniom, rodzicom, kolegom i koleżankom   praca   stanowi   swoista   podróż    w   nieznane  –  ciągle twórcza i inspirującą.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-13.00

10.00-16.30

11.30-13.30

8.00-11.30

10.00-13.00


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego
Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 15 16
e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl

Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec