Zaznacz stronę

PROGRAMY UNIJNE

Akademia Kreatywności

Celem głównym projektu jest wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb, potencjału edukacyjno i edukacyjno – terapeutycznego 11 szkół (6 Szkół Podstawowych i 5 Gimnazjów), zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowiec, umożliwiające podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych II i III poziomu edukacyjnego w kolejnych latach kształcenia w ww. szkołach oraz wzrost efektywności
realizowanych programów edukacyjnych, w tym programów wspomagających szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością o co najmniej 20% w okresie realizacji dwuletniego projektu, skutkującego jednocześnie podniesieniem efektywności i jakości nauczania w ww szkołach już w trakcie realizacji projektu, podniesienie o co najmniej 40% kompetencji kluczowych umiejętności pracy metodą eksperymentu, doświadczenia i projektu u 787 uczniów i uczennic oraz wzmocnienie jakości i efektywności kształcenia dostosowanego do indywidualnych potrzeb 8 uczniów z niepełnosprawnością objętych wsparciem.
Informacje o projekcie – kliknij TU

Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia w sosnowieckich szkołach i przedszkolach, poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i nauczycielek. Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu rozwoju szkół i przedszkoli w Sosnowcu poprzez podniesienie kompetencji dyrektorów w zakresie procesu diagnozowania potrzeb doskonalenie, budowania i realizacji jego ofert.
Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez podniesienie motywacji nauczycieli i nauczycielek do dalszego kształcenia w placówce, wynikające z realizacji ofert doskonalenia w okresie realizacji projektu. Wzrost poziomu współpracy i samokształcenia uczestników i uczestniczek sieci działających w ramach projektu.
Program szkolenia
W przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach zaangażowani będą Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji, którzy przeprowadzą diagnozy potrzeb szkół, opracują Roczne Plany Wspomagania dla każdej z placówek, a także stworzą pełny cykl doskonalenia w każdej szkole oraz przedszkolu. Wsparcie w działaniu realizować będą akredytowane placówki dokształcania nauczycieli (APDN). Spośród dostępnych formy doskonalenie prowadzone będą: warsztaty, spotkania, konferencje, wykłady, konsultacje – prowadzone przez ekspertów z danej dziedziny (APDN) lub SORE.
W ramach projektu utworzone zostaną 4 różne tematycznie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów i nauczycieli. W realizację działań zaangażowana zostanie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Informacje o projekcie Wyższa jakość edukacji www.wyzszajakoscedukacji.org.pl

Projekt Global Citizen Primary Schools

Współpraca w ramach projektu Global Citizen Primary Schools edycja luty/marzec oraz maj/czerwiec 2015. Projekty w ramach programu realizowane są w trzech obszarach: MANAGEMENT, CULTURE i WORLD ISSUE i są oparte na edukacji kulturowej, językowej, rozwijaniu przedsiębiorczości, umiejętności miękkich oraz edukacji dotyczącej wzrostu świadomości na temat problemów.

Informacje o projekcie Global Citizen Primary Schools

global_citizes

Program Grundtvig

Współpraca z CKZiU w ramach realizacji Programów Unijnych – współorganizacja Dnia Wody podczas wizyty gości projektu Grundtvig. W roku szkolnym 2014/15 została podjęta współpraca w ramach realizacji Programów Unijnych współorganizacja Dnia Wody podczas wizyty gości projektu Grundtvig w dniu 25 września 2014; opracowanie materiałów – degustacja wód mineralnych, lekcja przyrody „Woda – darem życia”, lekcja o zanieczyszczeniu wód oraz lekcja informatyki. W ramach Dnia Wody odbyły się dwa konkursy plastyczne oraz konkurs literacki.

Informacje o programie Grundtvig:  www.grundtvig.org.pl

Erasmus+ (nowy program edukacyjny na lata 2014-2020)

Od 1 stycznia 2014 roku program “Uczenie sie przez całe życie” zostaje zastąpiony programem Erasmus+

W celu rozpoczęcia procesu wnioskowania do przyjęcia do programu Erasmus Plus zarejestrowano szkołę w bazie ECAS (European Commission Authentication Service – ECAS) oraz w Portalu Uczestnika w systemie URF(Unique Registration Facility).
Dzięki rejestracji szkoła otrzymała niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny – PIC (Personal Identification Code).

Informacje o programie Erasmus+: www.erasmusplus.org.pl
logo_erasmusplus


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego
Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 15 16
e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl