Skład Samorządu Uczniowskiego:

Michał Piątek,kl 6b- przewodniczący
Bartosz Chamczyk, kl.6b – zastępca
Paulina Głozińska, kl.3a – zastepca
Aleksandra Toda, kl6a – protokolant

Sekcja gazetkowa:
Oliwia Szkutnik i Nikola Fudalewska, kl 5b

PLAN PRACY  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2016/2017

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami podczas realizacji zaplanowanych konkursów i imprez szkolnych.
 • Rozwijanie demokratycznych form współpracy uczniów z nauczycielami podczas planowania pracy Samorządu Uczniowskiego oraz w czasie realizacji zaplanowanych zadań.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania i wdrażanie do samodoskonalenia.
 • Kształtowanie postawy uczciwej oceny pracy lub zachowania kolegów i koleżanek
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Wrzesień

 • zebranie trójek klasowych
 • wybory do Zarządu Samorządu
 • zapoznanie z regulaminem S.U
 • zaplanowanie pracy S.U
 • powołanie sekcji S.U i przydział działań
 • ogłoszenie akcji zbiórki makulatury, baterii, nakrętek
 • 09 -Dzień Chłopca – dyskoteka szkolna dla klas 4-6 , Wybory na najsympatyczniejszego chłopca w klasach 1-3 oraz 4-6.
 • „18nastka czyta” – gazetka tematyczna-” co czytamy?”ogłoszenie konkursów z tym związanych.

Październik

 • wywieszenie harmonogramu planowanych październikowych wydarzeń
 • gazetka okolicznościowa z okazji Święta Edukacji Narodowej.
 • Światowy Dzień Ochrony Zwierząt – 4 X – zbiórka karmy dla zwierząt, prelekcja zaproszonych gości- pod koniec miesiąca
 • Międzynarodowy dzień bez przemocy- 02.10. klasy wykonują plakaty
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej – prezentowanie przez klasy samodzielnie zrymowanych życzeń
 • Święto Halloween – 30 X- konkurs na najciekawsze przebranie
 • plakat do ulubionej książki -klasy młodsze, recenzja ulubionej książki-klasy starsze
 • gazetka -rodzaje książek
 • konkurs foto – „Sosnowiec w barwach jesieni”

Listopad

 • wywieszenie harmonogramu listopadowych wydarzeń
 • gazetka okolicznościowa – Wszystkich Świętych
 • 11-Dzień zapobiegania przemocy wobec dzieci – akcja szkolna-uczniowie przygotowują hasła o tej tematyce.
 • Dzień spódnicy- wszyscy przychodzą w tym stroju
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia – 25 XI – dzień, w którym wszyscy przebierają się za misie.
 • Andrzejki – wróżby w klasach, dyskoteka szkolna

Grudzień

 • wywieszenie harmonogramu grudniowych wydarzeń
 • apel informacyjny o konkursie plastycznym „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”.
 • Mikołajki – prezenty w klasach, wszyscy uczniowie przebierają się na czerwono
 • Wigilia – wspólna na auli, śpiewanie kolęd i składanie życzeń
 • pogadanka o bezpieczeństwie w czasie przerwy świątecznej

 

Styczeń

 • wywieszenie harmonogramu styczniowych wydarzeń
 • apel – bezpieczne ferie
 • zbiórka na Orkiestrę Świątecznej Pomocy
 • Mam talent-impreza szkolna
 • podsumowanie pracy za I semestr

 

Luty

 • konkurs na najpiękniejsze serce walentynkowe
 • Walentynki- walentynkowa poczta, ubieramy się na czerwono,
 • dyskoteka

 

Marzec

 • wywieszenie harmonogramu marcowych wydarzeń
 • Dzień Bezpiecznego Internetu – konkurs na najciekawsze hasło dotyczące kwestii zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu,
 • Światowy Dzień Poezji – spotkanie z poezją- czytamy wiersze,
 • pierwszy dzieań wiosny – ubieramy się na zielono

 

Kwiecień

 • wywieszenie harmonogramu kwietniowych wydarzeń
 • apel informacyjny o konkursie na kartkę wielkanocną
 • Obchody Dnia Ziemi – konkurs wiedzy ekologicznej
 • 04- Dzień książki – akcja szkolna
 • Międzynarodowy Dzień Tańca – konkurs taneczny

 

Maj

 • wywieszenie harmonogramu majowych wydarzeń
 • konkurs „Jesteśmy mieszkańcami Unii Europejskiej”
 • pomoc w organizowaniu dnia Unii Europejskiej
 • konkurs wiedzy historycznej  „Czy znasz swoją ojczyznę?”

Czerwiec

 • Wywieszenie harmonogramu czerwcowych wydarzeń
 • rozstrzygnięcie konkursu o Puchar Dyrektora Szkoły
 • pogadanka o bezpieczeństwie w czasie wakacji
 • podsumowanie pracy za II semestr
 • przygotowanie Festynu Rodzinnego

 

Opiekun   Samorządu

Joanna Prowancka