Skip to content

Aktualności

Tydzień profilaktyki dla chorób zakaźnych

W ramach Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych podczas zebrań z rodzicami wychowawcy przekazali informacje dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych oraz konieczności szczepień dzieci przeciwko: COVID – 19, POLIOMYELITIS, ODRZE, KRZTUŚCOWI, WZW TYPU A.W klasach 1-3 odbyły się pogadanki na temat sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym oraz zasad higieny osobistej wraz z instruktażem prawidłowego mycia rąk. Wychowawcy przeprowadzili …

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W dniach 12-16 września 2022r.  w Naszej szkole trwa Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało materiały informacyjno-edukacyjne, dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych.  Uczniowie mogą się dowiedzieć się, czy grypa jest dla nich niebezpieczna  – GRYPA_a_Dzieci,_ulotka (plik PDF), czy mogą …

Warsztaty z myślenia krytycznego w praktyce szkolnej

Dnia 25.08.2022r  w Szkole Podstawowej nr 18 w Sosnowcu odbyły się  warsztaty w zakresie Myślenia Krytycznego w praktyce szkolnej prowadzone  przez  Panią Monikę  Niedzielską -trenerkę  Myślenia Krytycznego. Uczestnikami spotkania byli wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej. Podczas spotkania otrzymaliśmy od naszej trenerki zastrzyk w postaci pakietu wiedzy –  umiejętności – postaw z obszaru MK.   Zajęciom przyświecały …

Zakończenie roku szkolnego dla klas 8

24 czerwca 2022 r uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Klasy 7 pożegnały swoich starszych kolegów z klas 8, którzy stali się absolwentami Szkoły Podstawowej nr 18. Uczniowie zaprezentowali pożegnalną akademię . Następnie Pani dyrektor Agnieszka Kokot wręczyła wraz z wychowawcami świadectwa ukończenia szkoły, a dla klas 5-7 świadectwa najlepszych uczniów. Życzymy słonecznych wakacji.

Pożegnanie klasy 3

24 czerwca 2022 r zakończył się rok szkolny. Klasa 2a pożegnała swoich starszych kolegów z 3a, którzy zakończyli edukację wczesnoszkolną. Wiersze, piosenki i dobre słowo umiliły ten uroczysty dzień. Koleżanki z klasy czwartej przyjęły klasę trzecią w poczet uczniów klas starszych. Następnie Pani dyrektor Agnieszka Kokot wręczyła wraz z wychowawcami nagrody dla najlepszych uczniów. Życzymy …