Przejdź do treści

Historia szkoły

Powstanie pierwszych szkół  elementarnych  w Sosnowcu wiąże się nierozerwalnie z rodziną Renarderów. To z jej inicjatywy w 1875 roku sprowadzono tutaj Ludwika Mauve, który przyjął stanowisko generalnego dyrektora dóbr Gwarectwa Hrabiego Renarda i obowiązki zarządcy zakładów przemysłowych. Ludwik Mauve był  niezwykle przedsiębiorczym człowiekiem i znakomitym realizatorem wielu nowinek technicznych. Gwarectwo, którego był dyrektorem budowało liczne domy dla robotników, urzędników i personelu technicznego, a także szkoły, przedszkola, szpital, ambulatoria.   Ukaz carski z XIX wieku wydany przez Mikołaja II  nakładał na przemysłowców, również z  polskich ziem zaboru rosyjskiego, obowiązek tworzenia szkół, do których miały uczęszczać dzieci robotników. To właśnie  w tym okresie z inicjatywy Mauve powstają dwie szkoły: pierwsza przy kopalni Wilhelmina, mieszcząca się przy tzw. Placu Renardowskim w Sielcu i druga jako szkoła dla dzieci pracowników kopalni „Hr. Renard”- obecna Szkoła Podstawowa nr 18.

Organizowanie nowej placówki zarząd Gwarectwa powierzył Janowi  Kondrackiemu, który wrócił z zesłania na Syberię. Szkoła mieściła się na Dębowej Górze. Działała jako Początkowa Szkoła Prywatna Kopalni „ Renard”. Z pomocą żony i córek kierownik szkoły Kondracki utworzył w swoim mieszkaniu, mieszczącym się w budynku szkolnym, pierwszą w mieście prywatną ogólnodostępną bibliotekę. Początkowo szkoła była placówką 3-klasową, a następnie 4-klasową. W 1922 roku była już 7-klasową szkołą powszechną. W maju 1925 r., grono pedagogiczne tworzyli: kierownik, ksiądz i 6 nauczycielek. Z dniem 1 stycznia 1926 r. Magistrat Sosnowca przejął szkołę od Gwarectwa „ Hrabia Renard” i do końca sierpnia działała ona jako szkoła nr 23. Od 1 stycznia 1926 r. kierownictwo po Janie Kondrackim objęła Jadwiga Danielewicz. 4 lutego 1926r.  placówce nadano imię Zygmunta Krasińskiego, a z dniem 1 września tego samego  roku szkoła otrzymała nr 18 po zlikwidowanej szkole przy ulicy Karpackiej. W okresie okupacji  szkołą kierowali kolejno:  Wilhelm Kluge, Herbert König, Tomasz Płocki. Po zakończeniu działań wojennych na terenie Sosnowca, od 1 lutego 1945roku stanowisko kierownika szkoły powierzono Jadwidze Danielewicz, która sprawowała tę funkcję do 31sierpnia 1950r. W okresie  od 1września 1950r. do 31sierpnia 1959 r. obowiązki kierownika placówki pełniła Wanda Wielgus.

W 1953 r. najmłodsze dzieci  z ulic położonych głównie w osiedlu Walcownia rozpoczęły naukę w pomieszczeniach po przedszkolu przy ulicy Fabrycznej. Placówka stała się filią szkoły. Do organizacji tej placówki kierownictwo Szkoły Podstawowej nr18  zatrudniło z dniem 1 września 1953r. Jadwigę Madej. W kwietniu 1954r. filia  przeszła pod nadzór Szkoły Podstawowej nr13 w Dańdówce.

W roku szkolnym 1957/58, po długich staraniach, placówka otrzymała nowy budynek przy ul. Przyjaciół Żołnierza 1.
Od 1 września 1959 r. na kierownika szkoły został powołany Augustyn Kałuża, który pełnił tę funkcję do 31 grudnia 1961r. Od 1 stycznia 1961 r. szkoła zmieniła patrona z Zygmunta Krasińskiego na Ignacego Krasickiego.
Od1 stycznia 1962r.do 31 sierpnia 1972 funkcję kierownika placówki pełnił Witold Kordesz. We wrześniu 1972ruszyła spontaniczna  akcja budowy Domu Nauczyciela, którego uroczyste otwarcie odbyło się już 24 marca 1971r. Od 1 września 1972 r. szkołą kierowali: Stanisława Zaród do 31lipca 1979r. , Danuta Zontek do 26 lutego 1991r., Maria Widerak do 31 sierpnia 2004r. , Katarzyna Łuszewicz – Cholewa do 31 sierpnia 2014r., Marzena Pasek do 31 sierpnia 2019r. Od  1 września 2019 stanowisko dyrektora  pełni pani Agnieszka Kokot.