Skip to content

Rada rodziców

Rada rodziców rok szkolny 2021/2022

Prezydium RR

Piotr Kłys – Przewodniczący (IIa)

Izabela Dudziak – zastępca Przewodniczącego (VIIIc)

Agnieszka Gilner – Skarbnik (VIIa)

Ksenia Gacek – Sekretarz (Ia)

 

Komisja Rewizyjna

Barbara Kudzia (Va)

Beata Bańska (VIIIa)

Agnieszka Chacia (VIIIb, IIIa)