Skip to content

Rada rodziców

Rok szkolny 2021/2022

Prezydium RR

Piotr Kłys – Przewodniczący (IIa)

wakat – zastępca Przewodniczącego 

Agnieszka Gilner – Skarbnik (VIIa)

Ksenia Gacek – Sekretarz (Ia)

 

Komisja Rewizyjna

Barbara Kudzia (Va)

Beata Bańska (VIIIa)

Agnieszka Chacia (VIIIb, IIIa)

 

 

Regulamin Rady Rodziców –  Regulamin RR

Konto do wpłat:

PKO 86 1020 2498 0000 8102 0559 7085

 

Adres e-mail:

radarodzicow.18sp.sosnowiec@gmail.com

 

Telefon do kontaktu:

+ 48 882 151 411

 

Link do strony na FB