Skip to content

PROJEKTY I PROGRAMY

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła uczestniczy (realizuje):

a) Szkoła  Krytycznego Myślenia

b) CMI – Centrum Mistrzostwa Informatycznego 

c) SOC- Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo 

d) Pamiętamy 1981!

e) Szkoła Pamięta

f) Osiemnastka dla Niepodległej