Skip to content

Zajęcia pozalekcyjne

kliknij w poniższy obrazek 🙂Basen 

 NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA

Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I – III odbywają się w Zespole Szkół Technicznych w Sosnowcu. Prowadzone są przez doświadczonego instruktora nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. W ciekawy i bezpieczny sposób zachęcają dzieci do zabaw w wodzie i nauki pływania, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Nauka podstawowych technik pływackich, z różnorodnym sprzętem, przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podnosi wiarę we własne siły i możliwości. Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów ważnym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Życzliwość, szacunek, wyrozumiałość oraz duch sportowej walki „fair play” to wartości, którymi kierujemy się podczas zajęć.

Na zakończenie każdego cyklu zajęć uczniowie otrzymują „Fregatki”, czyli certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach.

 


Lodowisko


Zajęcia socjoterapeutyczne 

Emotki i Gang Słodziaków to dwie grupy socjoterapeutyczne funkcjonujące w naszej szkole. Na zajęciach spotykamy się w poniedziałki i czwartki gdzie wspólnie spożywamy posiłki, bawimy się i rozmawiamy. Często też orgaznizowane są wspólne wyjścia do kina i bawialni.

Głównym zadaniem podczas spotkań jest stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej  i bezpiecznej atmosfery, przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań oraz trenowanie umiejętności społecznych.


Szkolny Klub Sportowy 

W naszej szkole regularnie odbywają się dodatkowe zajęcia ruchowe Szkolnego Klubu Sportowego zarówno w klasach 1-3, jak i 4-8. Jak widać świetnie się bawimy w swoim gronie!