Skip to content

Zajęcia pozalekcyjne

kliknij w poniższy obrazek 🙂


Robotyka

Czwartek to dzień, kiedy odbywają się zajęcia z robotyki. Modele z klocków LEGO powstają wg wzoru, a następnie są programowane w aplikacji i robot może się poruszać, wydawać dźwięki itp. Programowanie Górą


Zajęcia taneczne 

Zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca La Cultura prowadzone są dla uczniów klas 1-3 SP 18 Sosnowiec, zajęcia taneczne opierają się na 4 głównych założeniach: taniec, zabawa, edukacja, integracja. Uczestnicy zajęć, poznają taniec w jego wielu odmianach, uczą się współpracować w grupach z rówieśnikami, przy okazji nie zapominając o zabawie, która towarzyszy poprzez całą naukę tańca dzięki czemu każdy uczestnik wierzy w swoje możliwość oraz chętnie rozwija swoją pasję jaką jest taniec.


Basen 

 NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA

Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I – III odbywają w każdy wtorek w Zespole Szkół Technicznych w Sosnowcu. Prowadzone są przez doświadczonego instruktora nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń. W ciekawy i bezpieczny sposób zachęcają dzieci do zabaw w wodzie i nauki pływania, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Nauka podstawowych technik pływackich, z różnorodnym sprzętem, przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności oraz podnosi wiarę we własne siły i możliwości. Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów ważnym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Życzliwość, szacunek, wyrozumiałość oraz duch sportowej walki „fair play” to wartości, którymi kierujemy się podczas zajęć.

Na zakończenie każdego cyklu zajęć uczniowie otrzymują „Fregatki”, czyli certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach.


Lodowisko


Zajęcia socjoterapeutyczne 

Emotki i Gang Słodziaków to dwie grupy socjoterapeutyczne funkcjonujące w naszej szkole. Na zajęciach spotykamy się w poniedziałki i czwartki gdzie wspólnie spożywamy posiłki, bawimy się i rozmawiamy. Często też orgaznizowane są wspólne wyjścia do kina i bawialni.

Głównym zadaniem podczas spotkań jest stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej    i bezpiecznej atmosfery, przyswajanie pozytywnych wzorców zachowań oraz trenowanie umiejętności społecznych.


Szkolny Klub Sportowy 

W naszej szkole regularnie odbywają się dodatkowe zajęcia ruchowe Szkolnego Klubu Sportowego zarówno w klasach 1-3, jak i 4-8. Jak widać świetnie się bawimy w swoim gronie!