Przejdź do treści

Pamiętamy o 1981

logo

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do projektu:

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981r. – PAMIĘTAMY!”

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

JEGO GŁÓWNYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY DO ŚWIADOMEGO PRZEŻYWANIA 40 ROCZNICY WPROWADZENIA W POLSCE STANU WOJENNEGO.

 

Do tej pory:

  • przyjęliśmy plan działania i podzieliliśmy się zadaniami,

  • w widocznym miejscu, na drzwiach wejściowych do szkoły, powiesiliśmy plakaty,

  • na stronie internetowej szkoły publikujemy informacje o projekcie i stopniu jego realizacji przez naszą szkołę,

  • na korytarzu stworzyliśmy szkolny kącik patriotyczno-historyczny „PAMIĘTAMY 81”. Kącik zawiera materiały przedstawiające wydarzenia z okresu STANU WOJENNEGO 1981-1983 w Polsce.

patriotyczny

  • fotografię kącika patriotyczno-historycznego wysłaliśmy koordynatorowi regionalnemu – REGION ŚLĄSKO-DĄBROWSKI

  • nasi nauczyciele wzięli udział w wykładach  w ramach Spotkań Odkrywamy historię „Solidarności” :

– „Zdarzenia, które rozbudziły „ducha wolności”.

-„Znane i nieznane – o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”

  • 22 października 2021 klasy VIII obejrzały film „ Żeby nie było śladów” . Film w poruszający sposób przybliżył uczniom historię młodości, buntu i zbrodni, która w 1983 roku  wzburzyła cały naród.

  • 28 października 2021 w naszej szkole odbyła się wystawa udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach. Wystawa została wzbogacona o prezentację albumów wykonanych przez uczniów klas VIII w ramach lekcji wiedza o społeczeństwie na temat STANU WOJENNEGO W POLSCE.

  • Na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie nasi nauczyciele przekazywali nam najważniejsze informacje na temat wydarzeń związanych z stanem wojennym w Polsce i naszym regionie.

 

Przed nami kilka zadań, które musimy zrealizować do grudnia 2021r.

Ukoronowaniem naszych działań będzie zdobycie CERTYFIKATU REALIZACJI PROJEKTU.

 Najważniejszą korzyścią jaką wyniesiemy z udziału w projekcie będzie wiedza, którą zdobędziemy na temat tak trudnego okresu w historii Polski.


W dniach 17-18 listopada 2021 r. uczniom klas VIII został zaprezentowany film dokumentalny „NIE ZABIERAJCIE MAMY”. Film zawiera relacje kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce. Uczniowie byli wzruszeni i poruszeni historią dzieci, które przeżywały dramat aresztowania mamy podczas stanu wojennego.


3 grudnia 2021r. uczniowie klas VIII wzięli udział w  SZKOLNYM KONKURSIE O STANIE WOJENNYM. Konkurs zakończył cykl działań w ramach projektu „ PAMIĘTAMY 81”realizowanego przez IPN w Katowicach  i Śląskie Kuratorium Oświaty.

Najwyższe wyniki otrzymali uczniowie:

Bartek Krzesiak  8c

Piotr Stemplewski  8c

Aleksandra Głąb  8a

Serdecznie gratulujemy !


 

Więcej na temat projektu: http://pamiec81.pl/