Przejdź do treści

Rewalidacja

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia rewalidacyjne skierowane do uczniów klas I – VIII obejmują szeroko pojętą rewalidację, czyli zespół oddziaływań pedagogicznych, edukacyjnych i terapeutycznych, które w zamierzeniu przyniosą jak najpełniejszy rozwój dziecka i najlepiej przystosują je do aktywnego życia w środowisku.

Indywidualne programy zajęć oparte są o zasady akceptacji, pomocy, indywidualizacji i współpracy z rodziną. Ideą zajęć jest stworzenie uczniom okazji do odnajdywania swoich mocnych stron, rozwijania wyobraźni, umożliwienie swobodnej, twórczej ekspresji, a co za tym idzie, wzmocnienia poczucia własnej wartości i motywacji do pokonywania trudności.

  1. Możliwie pełna indywidualizacja  pracy z każdym dzieckiem.
  2. Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń.
  • Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
  1. Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.
  2. Dostosowywanie czasu trwania do poszczególnych ćwiczeń.
  3. Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.