Dokumenty szkolne

Statut szkoły

aktualnie w trakcie opracowywania.

Przedmiotowy system oceniania

Język Polski kl. IV-VI p. mgr A. Jankowska: DOC

Język angielski kl. I-VI p. mgr J. Prowancka: DOC

Język Angielski – edukacja wczesnoszkolna DOC

Zajęcia techniczne p. mgr M. Pasek: DOC

Historia kl. IV-VI p. mgr W. Sosińska: DOC

Etyka DOC

Matematyka DOC

Matematyka – klasa 4 DOC

Matematyka – klasa 5 DOC

Matematyka – klasa 6 DOC

Edukacja wczesnoszkolna DOC

Zajęcia Komputerowe – klasa IV PDF

Zajęcia Komputerowe – klasa V PDF

Zajęcia Komputerowe – klasa VI PDF

Przyroda PDF

Wychowanie Fizyczne DOC

Wychowanie do Życia w Rodzinie DOC

Religia – klasa 3 DOC

Religia – klasa 6 DOC

Koncepcja pracy szkoły 2017/2018

Plik do pobrania w formacie: PDF

Plan pięcioletni rozwoju szkoły

Plik do pobrania w formacie: PDF DOC

Program profilaktyki

aktualnie w trakcie opracowywania.

Program wychowawczy szkoły na rok szkolny 2016/2017

aktualnie w trakcie opracowywania.

Regulaminy szkolne

Regulamin sali gimnastycznej PDF DOC

Regulamin wycieczek PDF

Regulamin pracowni informatycznej PDF DOC

Regulamin sali zabaw dla dzieci „Radosna Szkoła” PDF DOC

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego PDF DOC

Regulamin Rady Rodziców PDF DOC

Regulamin korzystania z boiska szkolnego oraz placu rekreacyjnego PDF DOC

Regulamin BHP sal lekcyjnych PDF DOC

Regulamin korzystania z bezpłatnych posiłków finansowanych przez MOPS PDF DOC

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej PDF DOC

Rekrutacja

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 18 w Sosnowcu

Plik do pobrania w formacie: DOC

Załączniki do pobrania

Zgłoszenie dziecka do klasy I i wniosek sześciolatka 2017/2018 PDF

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu 2017/2018 PDF

**************

Oświadczenie potwierdzające kryteria obowiązujące do przyjęcia kandydata do oddziału I w Szkole Podstawowej nr 18 w Sosnowcu
Plik do pobrania w formacie: PDF DOC

Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i zameldowania
Plik do pobrania w formacie: PDF DOC

Wniosek o kontynuację nauki w klasie I i II w Szkole Podstawowej nr 18 w Sosnowcu
Plik do pobrania w formacie: PDF

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje etyki
Plik do pobrania w formacie: PDF DOC

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii
Plik do pobrania w formacie: PDF DOC


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego
Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 15 16
e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl

Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec