Zaznacz stronę

Dokumenty szkolne

 

DOKUMENTACJA SZKOLNA

INNE DOKUMENTY SZKOLNE

WAGI stosowanych w szkole ocen

waga ocen z przedmiotami – kliknij aby pobrać


 

wagi info www – NOWA PUNKTACJA WAG 2020

 

 

Regulaminy szkolne

Regulamin Samorządu Uczniowskiego 2019/2020 PDF

Regulamin korzystania z szafek szkolnych 2019/2020 PDF

REGULAMIN UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA PPP W SP NR 18 ROK SZK. 2019/2020  PDF

Regulamin sali gimnastycznej PDF DOC

Regulamin wycieczek

Regulamin pracowni informatycznej PDF DOC

Regulamin sali zabaw dla dzieci „Radosna Szkoła” PDF

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 2018 PDF

Regulamin Rady Rodziców PDF DOC

Regulamin korzystania z boiska szkolnego oraz placu rekreacyjnego PDF DOC

Regulamin BHP sal lekcyjnych PDF DOC

Regulamin korzystania z bezpłatnych posiłków finansowanych przez MOPS PDF DOC

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej  PDF 

 

Regulamin działalności świetlicy PDF Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy PDF  

Domofon -zgoda PDF

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 18 w Sosnowcu

Plik do pobrania w formacie: DOC

Załączniki do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu 2019/2020 PDF

**************

Zwolnienie dziecka z lekcji PDF

Informacja o zwolnieniu klasy z zajęć PDF

Oświadczenie potwierdzające kryteria obowiązujące do przyjęcia kandydata do oddziału I w Szkole Podstawowej nr 18 w Sosnowcu
Plik do pobrania w formacie: PDF DOC

Oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania i zameldowania
Plik do pobrania w formacie: PDF DOC

Wniosek o kontynuację nauki w klasie I i II w Szkole Podstawowej nr 18 w Sosnowcu
Plik do pobrania w formacie: PDF

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje etyki
Plik do pobrania w formacie: PDF DOC

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii
Plik do pobrania w formacie: PDF DOC


Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego
Ul. Przyjaciół Żołnierza 1
41-200 Sosnowiec
tel. (32) 266 15 16
e-mail: sp18@sosnowiec.edu.pl