Skip to content

Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2021/2022

Agnieszka Kokot – dyrektor szkoły,  matematyka

Anna  Janaszek  –  wice dyrektor szkoły, edukacja informatyczna

Agnieszka Kazior – matematyka

Aneta Retig  – nauczyciel wspomagający

Anna Jankowska  – język polski, historia

Beata Borzym – nauczyciel wspomagający

Beata Rupala – logopeda

Bożena Kupczyk – biologia

Dorota Surowiecka  – matematyka

Dorota Radosz   – matematyka, technika

Ilona Gregorczyk – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, przyroda

Joanna Komenda  – język polski

Joanna Malara  – edukacja wczesnoszkolna

Joanna Prowancka – język angielski

Jolanta Lamprecht  – język angielski

Karolina Kwiatkowska – religia

Łukasz Gałczyński – fizyka

Katarzyna Kuzior  – plastyka, pedagog

Klaudyna Płachta – zajęcia kompensacyjne, rewalidacja

Magdalena Kokot  – edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Filak   – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Mariola Zasadziak –   edukacja wczesnoszkolna

Mateusz Górka   – wychowanie fizyczne

Małgorzata Metto-Umińska  – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

Małgorzata Wójcik   – geografia

Natalia Świtała  – muzyka

Piotr Krzyszczyk    – chemia, informatyka

Renata Dziedzic    – pedagog

Wioletta Sosińska     – historia, język rosyjski