Przejdź do treści

Kadra pedagogiczna

Rok szkolny 2023/2024

Agnieszka Kokot – dyrektor szkoły,  matematyka

Anna  Janaszek  –  wice dyrektor szkoły, edukacja informatyczna

Agnieszka Gawlik – informatyka

Agnieszka Kazior – matematyka

Anna Jankowska  – język polski, historia

Beata Borzym – nauczyciel wspomagający

Bożena Kupczyk – biologia

Dorota Radosz   – technika

Ilona Gregorczyk – wychowanie fizyczne, edukacja dla        bezpieczeństwa, przyroda

Izabela Jaskółka – Turek  – pedagog specjalny

Jakub Wolny  – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Justyna Nowak – nauczyciel współorganizujący

Joanna Komenda  – język polski

Joanna Malara  – edukacja wczesnoszkolna

Joanna Prowancka – język angielski

Jolanta Lamprecht  – język angielski

Karolina Boroń – edukacja wczesnoszkolna

Karolina Kwiatkowska – religia

Katarzyna Kasprzyk – muzyka

Katarzyna Kuzior  – plastyka, pedagog

Łukasz Gałczyński – fizyka, chemia

Magdalena Fornagiel – edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Kokot  – edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Filak   – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Metto-Umińska  – edukacja wczesnoszkolna,

Małgorzata Tenerle – rehabilitacja

Marta Młyńczyk – Garncarz – język angielski

Paweł Kałuża – wychowanie fizyczne

Rafał  Jędrusik – język angielski 

Wioletta Sosińska     – historia, język rosyjski

Zuzanna Jawor – geografia, przyroda

Żaneta Jura – nauczyciel współorganizujący