Przejdź do treści

Debata 02.12.2020

2 grudnia 2020 roku – „DEBATA” – „ALKOHOL ETYLOWY”

W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki, nasza szkoła gościła – on-line – specjalistę z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – panią Katarzynę Świerzewską z Krakowa – która przeprowadziła dla uczniów naszej szkoły – z klas 7 – warsztaty profilaktyczne – „DEBATA” „ALKOHOL ETYLOWY”. Był to program profilaktyczny z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Udział uczniów klas 7 odbywał się poprzez platformę Google Meet – „Debata” odbyła się zdalnie. Adresatami „Debaty” byli uczniowie klas 7 będący przed inicjacją alkoholową, Celem „Debaty” było zapobieganie przedwczesnemu sięganiu po alkohol, a także promowanie zdrowego stylu życia i postawy życia w trzeźwości.

Zadaniem „Debaty” było eliminacja/minimalizowanie/redukowanie – czynników ryzyka – związanych z sięganiem przez młodych ludzi po alkohol a także inne środki psychoaktywne.

„DEBATA” „ALKOHOL ETYLOWY” dostarczyła młodzieży wielu informacji związanych z działaniem alkoholu, uświadomiła im także, jak wiele zagrożeń niesie za sobą sięganie po alkohol i inne środki psychoaktywne. Uczniowie biorący udział w „Debacie” aktywnie brali udział w zajęciach.

Młodzież biorąca udział w debacie:

 • dowiedziała się o wykorzystaniu alkoholu: w przemyśle chemicznym, medycynie i w artykułach spożywczych,
 • dowiedziała się o kształtowaniu właściwych przekonań odnoszących się do picia alkoholu,
 • sporządzała bilans korzyści i strat związany ze spożywaniem alkoholu przez osoby dorosłe,
 • poznała wpływ alkoholu na emocje,
 • rozróżniała, gdzie jest więcej alkoholu,
 • dowiedziała się o tym, że umiejętności nabyte pod wpływem substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków, dopalaczy, marihuany – nie przenoszą się na trzeźwe życie.
 • dowiedziała się o polskim prawie – Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • dowiedziała się o sposobach korzystania z alkoholu,
 • dowiedziała się co to znaczy pic z umiarem,
 • dowiedziała się, że alkohol etylowy jest trucizną,
 • dowiedziała się jak asertywnie mówić NIE, gdy ktoś namawia to picia alkoholu,
 • dowiedziała się, że należy żyć z pasją oraz zgodnie z pięcioma regułami zdrowia psychicznego.

Dzięki udziale w „Debacie” „Alkohol Etylowy” uczniowie klas 7: zwiększyli swoją wiedzę na temat szkodliwego działania alkoholu, uświadomili sobie, że sięganie po alkohol przynosi więcej strat niż zysków, dowiedzieli się jak w sposób atrakcyjny i aktywny spędzać czas, dowiedzieli się jak i gdzie szukać pomocy. Udział w „Debacie” „Alkohol etylowy” promował postawy trzeźwości wśród młodych ludzi.

Pedagog Szkolny