Przejdź do treści

Kontakty

kontakty

Dyrektor Szkoły: a.kokot@sp18sosnowiec.pl

Wicedyrektor Szkoły: a.janaszek@sp18sosnowiec.pl

Pedagog szkolny: pedagog@sp18sosnowiec.pl

Logopeda szkolny: logopeda@sp18sosnowiec.pl


Agnieszka Gawlik  a.gawlik@sp18sosnowiec.pl

Agnieszka Kazior  a.kazior@sp18sosnowiec.pl

Agnieszka Mirek   a.mirek@sp18sosnowiec.pl

Anna Jankowska    a.jankowska@sp18sosnowiec.pl

Beata Borzym    b.borzym@sp18sosnowiec.pl

Bożena Kupczyk    b.kupczyk@sp18sosnowiec.pl

Dorota Radosz    d.radosz@sp18sosnowiec.pl

Elżbieta Maroń    e.maron@sp18sosnowiec.pl

Ilona Gregorczyk    i.gregorczyk@sp18sosnowiec.pl

Izabela Jaskółka – Turek 

Jakub Wolny   j.wolny@sp18sosnowiec.pl

Joanna Komenda    j.komenda@sp18sosnowiec.pl

Joanna Malara    j.malara@sp18sosnowiec.pl

Joanna Prowancka    j.prowancka@sp18sosnowiec.pl

Jolanta Lamprecht    j.lamprecht@sp18sosnowiec.pl

Karolina Boroń    k.boron@sp18sosnowiec.pl

Karolina Kwiatkowska    k.kwiatkowska@sp18sosnowiec.pl

Katarzyna Kasprzyk    k.kasprzyk@sp18sosnowiec.pl

Łukasz Gałczyński    l.galczynski@sp18sosnowiec.pl

Katarzyna Kuzior    k.kuzior@sp18sosnowiec.pl

Magdalena Fornagiel    m.fornagiel@sp18sosnowiec.pl

Magdalena Kokot    m.kokot@sp18sosnowiec.pl

Magdalena Filak    m.filak@sp18sosnowiec.pl

Małgorzata Metto-Umińska    m.uminska@sp18sosnowiec.pl

Małgorzata Tenerle   m.tenerle@sp18sosnowiec.pl

Paweł Kałuża   p.kaluza@sp18sosnowiec.pl

Wioletta Sosińska   w.sosinska@sp18sosnowiec.pl

Zuzanna Jawor   z.jawor@sp18sosnowiec.pl

Żaneta Jura    z.jura@sp18sosnowiec.pl