Przejdź do treści

SKO

Co to jest SKO?

Nasza szkoła od wielu już lat uczestniczy w programie SKO, czyli Szkolne Kasy Oszczędności, to oferta dedykowana uczniom w wieku 6 – 13 lat umożliwiająca poznanie zasad działania usług finansowych w praktyce poprzez obsługę pierwszego własnego konta w atrakcyjnym graficznie, zrozumiałym i bezpiecznym dla dzieci serwisie bankowości internetowej – www.sko.pkobp.pl

Dlaczego warto?
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta;
  • Oprocentowanie zmienne 0,3% w skali roku do kwoty 2500 zł i 0,1% od nadwyżki ponad 2500 zł;
  • Tygodniowa kapitalizacja odsetek;
  • Dostęp do serwisu internetowego SKO (atrakcyjnego pod względem graficznym  i dźwiękowym oraz dostosowanego do wieku i gustu dziecka) – dla dzieci, członków SKO;
  • Możliwość wpłat i wypłat gotówkowych u Opiekuna SKO w szkole (do kwoty 50 zł);
  • Dostęp do Konta dla Ucznia dla uprawnionych Opiekunów SKO, Joanna Malara, Mariola Zasadziak.
  • Dostęp dla Rodzica do SKO Konta dla Ucznia – wystarczy dyspozycja w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego (o ile Rodzic posiada konto w PKO Banku Polskim z dostępem do iPKO).
Jak przystąpić do SKO?
  • Rodzic musi wyrazić zgodę na przystąpienie dziecka do programu SKO wypełniając i podpisując „Oświadczenie Rodzica”, które przekazuje nauczycielowi opiekującemu się SKO w szkole. Oświadczenie to jest dostępnie u opiekuna SKO.
Jak dokonywać wpłat i wypłat z konta?
  • Po ukończeniu przez dziecko 13. roku życia, środki pieniężne zgromadzone na rachunku SKO Konto dla Ucznia nie podlegają oprocentowaniu ani kapitalizacji, a dziecko kończy członkostwo w SKO. Rodzice ucznia wypełniają Oświadczenie – Rezygnacji z uczestnictwa w programie SKO.