Przejdź do treści

Egzamin ósmoklasisty

do 30 września 2022 r., Rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty


do 25 listopada 2022 r. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania


do 24 lutego 2023 r., Rodzice ucznia składają pisemną informację o ewentualnej zmianie języka obcego nowożytnego.


**do 10 maja 2023 r. **– przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów olimpiad

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
Termin główny
język polski –23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00; czas pracy 120minut
(dostosowania do 180minut)


matematyka –24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00; czas pracy 100 minut
(dostosowania do 150 minut)


język angielski – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00, czas pracy 90 minut (dostosowania do 135 minut)


Termin dodatkowy
1. język polski –12 czerwca 2023 r. (poniedziałek)–godz. 9:00

2. matematyka –13 czerwca 2023 r.(wtorek)–godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –14 czerwca 2023 r.(środa)–godz. 9:00


Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 3 lipca 2023 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 6 lipca 2023 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 6 lipca 2023 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW


język polski – arkusz standardowy – 120 minut, przedłużenie czasu do 180 minut


matematyka – arkusz standardowy -100 minut, przedłużenie czasu do 150 minut


język obcy nowożytny – arkusz standardowy – 90 minut, przedłużenie czasu do 135 minut

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających  –  wytyczne (pdf)


Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się:
www.cke.gov.pl
www.oke.jaworzno.pl 


Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym Jak_radzic_sobie_ze_stresem_egzaminacyjnym (pdf)