Przejdź do treści

Stołówka

Opłata za obiady w czerwcu 2024r. – 78,00 zł.

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać na dzienniku elektronicznym  do intendenta (p. Izabeli Dudziak) lub na adres mailowy i.dudziak@sp18sosnowiec.pl


Obiady wydawane są w godzinach 11.30 – 14.00

Koszt jednego obiadu wynosi 6,00 zł.

Opłaty za obiady należy wnosić na konto PKO BP

69 1020 2313 0000 3702 0579 6190


Aktualna od nowego roku szkolnego 2023/24 deklaracja na stołówkę szkolną.

Nowa deklaracja – Deklaracja korzystania z obiadów

Rezygnacja z obiadów Oświadczenie o rezygnacji z obiadu