Przejdź do treści

Dokumenty do pobrania

Oświadczenia rodzicówOŚWIADCZENIA-RODZICÓW (DOC) OSWIADCZENIA-RODZICOW (PDF)

Oświadczenia zdrowia dzieckaOświadczenia-zdrowie-dziecka (DOC) Oswiadczenia-zdrowie-dziecka (PDF)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej Karta-zgłoszenia-dziecka-do-świetlicy(DOC) Karta-zgloszenia-dziecka-do-swietlicy(PDF)

Zgoda na odbiór dziecka ze świetlicy przy pomocy  domofonuZgoda-na-odbiór-(DOC)  Zgoda-na-odbior (PDF)

Deklaracja korzystania z obiadów  – Deklaracja korzystania z obiadów