Skip to content

Explory

 

Prestiżowy program Explory po raz pierwszy w Sosnowcu

Już 02 grudnia 2022r. odbędzie się pierwsza edycja Międzyszkolnego Festiwalu Explory! Celem Festiwalu jest zachęcanie młodzieży do tworzenia i rozwijania projektów naukowych. Pilotażową edycję wydarzenia organizuje Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Tar. rnowie we współpracy z Fundacją Zaawansowanych Technologii.

Międzyszkolny Festiwal Explory jest pierwszym tego typu wydarzeniem organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18 im. Ignacego Krasickiego  przy wsparciu Fundacji Zaawansowanych Technologii. Stanowi część Programu Explory, najważniejszej w Polsce inicjatywy wspierającej utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promującej jej osiągnięcia na arenie międzynarodowej . Zapraszamy do zgłaszania projektów do Festiwalu, termin zgłoszeń upływa 30 października2022r.

Celem Festiwalu jest wyłonienie trzech projektów, które będą prezentowane podczas Regionalnego Etapu Konkursu Explory. Oprócz prezentacji projektów odbędą się również warsztaty i liczne wykłady naukowe.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego w Sosnowcu jest jedną z 25 szkół wybranych w tym roku do realizacji lokalnych Festiwali Explory.

Więcej na stronie Konkursu Explory www.explory.pl

Fundacja Zaawansowanych Technologii powstała w 2011 roku. Jej celem jest promowanie i wspieranie badań, rozwoju technologicznego, przedsiębiorczości, a także transferu i wdrażania nowych technologii. Wspieramy innowacyjność i promujemy kulturę technologii, a także wzmacniamy relacje pomiędzy władzami publicznymi, przedsiębiorstwami i sektorem edukacji. Promujemy ducha przedsiębiorczości poprzez zachęcanie do aplikacji wyników badań w przemyśle i świecie biznesu.

Flagowym przedsięwzięciem Fundacji jest Program Explory – największa w Polsce inicjatywa wpierająca utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promująca ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Więcej na https://www.explory.pl/organizator,119