Skip to content

Świetlica

Świetlica szkolna

Zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozbudzanie zainteresowań, uzdolnień i kształtowanie różnych umiejętności. Zajęcia świetlicowe kształtują zdrowy i bezpieczny styl życia, propagują zasady kultury oraz rozwijają zdolności wychowanków. Uczniowie podczas pobytu w świetlicy mają czas na zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystanie z licznych gier i zabawek. Mają również możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach. Wśród wielu form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno – techniczne oraz zabawy ruchowe. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom. W świetlicy dzieci mają również możliwość odrabiania pracy domowej, oferowana jest także pomoc w nauce. W świetlicy uczniowie mają do dyspozycji trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30 do 7.30. oraz 11.30 do 16.30.

Wychowawcami w świetlicy szkolnej są: 

Górka Mateusz
Gregorczyk Ilona
Kokot Magdalena
Malara Joanna
Płachta Klaudyna
Zasadziak Mariola