Przejdź do treści

Bliskie spotkanie z poezją i prozą dla dzieci

Dnia 21 lutego 2023r. gościliśmy w naszej szkole sześcio i pięciolatków z Przedszkola nr 50 w Sosnowcu.

 Na to spotkanie czytelnicze w ramach współpracy ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą i realizacji projektu inkluzyjnego zaprosiliśmy również  grupę uczniów z ZSS nr 4 w Sosnowcu.  

Goście wysłuchali zestawu wierszy i bajek dla dzieci w wykonaniu starszych uczniów z naszej szkoły i SP nr 20.

Oprócz tekstów-bajek Ignacego Krasickiego (patrona szkoły) uczestnicy spotkania poznali klasyczne wiersze dla dzieci Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Marii Konopnickiej, Ich tematyka związana była z wadami  bohaterów. Dzieci uczestniczyły też  we wspólnej  zabawie opartej na filmowej wersji „Kaczki Dziwaczki”.

Z kolei prozę reprezentował fragment powieści Kornela Makuszyńskiego pt. „Awantura o Basię”.

Scenariusz opracowała bibliotekarka Agnieszka Mirek.

Dziękuję za zaangażowanie i duży wkład pracy występującym uczniom, których występy wywarły ogromne wrażenie na małych słuchaczach.