Przejdź do treści

Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza

Szanowni, Państwo!

Informujemy, że ruszył bezpłatny program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego -poradnictwo online – dla uczniów, rodziców i nauczycieli – które jest finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Oznacza to, że prowadzone będą konsultacje i szkolenia online.

Głównym założeniem programu jest organizowanie podstawowej formy wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy poszukują informacji na temat dobrostanu psychicznego po pandemii. Szkolenia prowadzone są online metodą warsztatową w kontakcie. W ofercie znajdują się szkolenia z następujących obszarów:

  • Radzenia sobie z trudnymi emocjami jak złość, wstyd, poczucie winy.
  • Wzmacnianie odporności psychicznej.
  • Komunikacji empatycznej opartej o porozumienie bez przemocy.
  • Rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

oraz wiele innych.

Platforma Specjalistyczno-Doradcza proponuje takie obszary wsparcia jak:

  • wsparcie emocjonalne i informacyjne w bieżących trudnych sytuacjach dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
  • przezwyciężanie trudności w komunikacji i w relacjach,
  • przewlekły stres,
  • wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

oraz i inne.

Zachęcamy do korzystania z tej oferty poradnictwa

Link do strony: Internetowej Platformy Specjalistyczno-Doradczej

https://pwpp.uksw.edu.pl/