Przejdź do treści

Koniec lekcji i klasówek! Rok szkolny 2023/2024 zakończony, a przed nami dwa miesiące wakacji.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego odbyła się w naszej szkole uroczystość pożegnania klasy ósmej.

Zgromadzeni goście po raz ostatni mogli oglądać ósmoklasistów na scenie i wzruszać się wraz z nimi podczas oglądania „Kalejdoskopu wspomnień” przygotowanego przez uczniów. Nie zabrakło śmiechu, łez i życzeń składanych prosto z serca.

21 czerwca na uroczystej akademii przygotowanej przez klasę 2 a z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami, pracownikami szkoły i rodzicami, jako pierwsi spotkali się uczniowie klas 1-4. Uczniowie  otrzymali  nagrody i dyplomy , a rodzice -podziękowania . Słowa wdzięczności za oddanie i rzetelną pracę Pani Dyrektor przekazała Pani Annie Janaszek – wicedyrektorowi oraz Pani Elizy Bałazy – wychowawcy świetlicy.

Akademię dla uczennic i uczniów klas 5-8 przygotowała klasa 7 a. 

Podczas akademii  uczniom klas starszych zostały wręczone stypendia naukowe  wraz z nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców. Absolwenci z uwagą wysłuchali listu, który skierowała do nich Pani Dyrektor oraz otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej .

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły pogratulowała uczniom wszelkich osiągnięć w roku szkolnym 2023/24, podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji. 

Absolwenci, żegnani oklaskami młodszych kolegów, opuścili szkołę przy dźwięku ostatniego dzwonka. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal. Tam otrzymali świadectwa oraz dyplomy, doceniające ich  potencjał, wysiłek i  zaangażowanie w różnych przedsięwzięciach szkolnych.

Do zobaczenia we wrześniu.