Przejdź do treści

Konkurs logopedyczno – recytatorski

22 listopada 2023r. w naszej szkole odbył się konkurs logopedyczno – recytatorski
dla klas I-III „Pięknie mówię z Ignacym Krasickim”. Konkurs jest jednym z
elementów innowacji logopedycznej pod tym samym tytułem. W przedsięwzięciu
wzięło udział 12 uczniów z naszej szkoły. Celem konkursu było popularyzowanie
twórczości Ignacego Krasickiego, wdrażanie do poprawnej wymowy ćwiczonych
głosek, zachęcanie do publicznych występów, rozwijanie umiejętności
recytatorskich, a także zainteresowanie uczniów czytaniem poezji. Przy ocenie
występów konkursowych zwracano uwagę na pamięciowe opanowanie tekstu,
interpretację utworu oraz wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy doskonale
przygotowali się do występu i pięknie zaprezentowali swoje umiejętności
recytatorskie. Każdy z laureatów konkursu otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową.

Spotkaniu towarzyszyło wiele pozytywnych emocji.
Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!