Przejdź do treści

Kosmiczny seans w Planetarium

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Tuż na początku nowego roku, dokładnie 3 stycznia 2024 r., uczniowie klas 3a/3b/4a/4b oraz 6a/6b odbyli podróż po niebie. Brzmi kosmicznie? W Śląskim Planetarium w Chorzowie wszystko jest możliwe.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych „Cztery pory roku” pod sferycznym niebem planetarium. Uzyskali odpowiedź m.in. na pytania: Dlaczego gwiazdy spacerują po niebie? Kiedy Słońce góruje najwyżej? Jak wraz ze zmianą pór roku zmienia się wygląd nocnego nieba? Była to niezapomniana podróż w czasie i przestrzeni. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć wiele zjawisk zachodzących na niebie w zależności od pory dnia i roku. Sprawdzili także swoją orientację w sferze niebieskiej, lokalizację gwiazd i gwiazdozbiorów. Utrwalili model geocentryczny budowy świata i teorię heliocentryczną Mikołaja Kopernika (ruch obrotowy Ziemi – zmiana dnia i nocy; ruch obiegowy Ziemi – zmiany pór roku).