Przejdź do treści

Organizacja pracy szkoły w reżimie sanitarnym

Prezentujemy organizację pracy szkoły, harmonogram wejść do szkoły poszczególnych klas, a także zasady spędzania przez uczniów przerw międzylekcyjnych.