Przejdź do treści

Pokaz I pomocy

 Pierwsza pomoc, pozycja bezpieczna i używanie AED nie są nam już obce. Dzięki uprzejmości uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu, oglądaliśmy w dniu 12 października 2021r.  profesjonalny pokaz czynności ratujących życie i zdrowie człowieka.