Zaznacz stronę

Jest to program, który stworzony został przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest uwrażliwianie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka oraz pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii prowadzonych przez MCCC.

W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości, mając za patronkę Marie Skłodowską Curie, postanowiła zapoznać ze swoją inicjatywą hospicja polskie. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei”. Beneficjentem programu zostało Hospicjum św. Łazarza. Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze „Pola Nadziei”. Organizacja MCCC przekazała 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę . Po zakończeniu akcji w 1998 roku organizacja Marii Curie Cancer Care wyraziła zgodę na rozpropagowanie akcji „Pól Nadziei” w całej Polsce.

Widocznym elementem Kampanii jest żonkil, kwiat piękny, subtelny, doskonały w swoim kształcie, barwie, zapachu, ale też kruchy, delikatny, jak delikatne i kruche jest życie człowieka. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, łącznikiem miedzy ludźmi zdrowymi, a tymi których dotknął ból choroby nowotworowej. Spoglądając na żonkila pamiętamy o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata, pamiętamy o ich bliskich.

CELEM PROGRAMU „POLA NADZIEI” JEST:

  • Szerzenie idei hospicyjnej,
  • Pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla nieuleczalnie chorych,
  • Uwrażliwianie dzieci, młodzieży, dorosłych na potrzeby chorych, zachęcanie do wolontariatu i możliwość pomocy.

Nasza szkoła po raz drugi włączyła się w akcje “Pola Nadziei”organizowaną przez Hospicjum św.Tomasza w Sosnowcu.

 W ramach akcji w tym roku szkolym będziemy  :

tworzyć własne żonkilowe „Polel Nadziei”, brać  udział w akcji „Świąteczna kartka dla chorego”, „Własnoręcznie wykonany upominek dla chorego”, „Papierowe żonkil. Najmłodsze dzieci tradycyjnie zaproszone są do konkursu plastycznego „Żonkilowa pamiątka dla chorego” (przekazujemy je  chorym) „Termin nadsyłania prac do 10.03.2017 r. Prace na konkurs powinny być podpisane (bezpośrednio na pracy): nazwa szkoły, klasa/wiek, imię i nazwisko ucznia.

Będziemy też zbierać artyluły higienczne dla chorych oraz przeprowadzimy kwestę na rzecz Hospicjum.

    Akcję rozpoczęliśmy uroczystystym posadzeniem żonkli 14 paździenika  2016