Przejdź do treści

POŻEGNANIE TRZECIOKLASISTÓW I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

I w końcu nadszedł ten długo oczekiwany dzień – koniec roku szkolnego. Za nami już chwile pożegnań i podsumowań wyzwań, z którymi mierzyli się uczniowie, małych i dużych sukcesów oraz niezapomnianych chwil. Zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i nauczyciele byli bardzo dumni z wykonanej „dobrej roboty”. Doceniając różnorodne umiejętności i zalety każdy uczeń otrzymał indywidualny dyplom. Gratulujemy!!!

Radość i wzruszenie towarzyszyły całej społeczności szkolnej klas młodszych oraz rodzicom podczas uroczystości Pożegnania Trzecioklasistów. Czas leci nieubłaganie szybko i przed uczniami klasy trzeciej nowe wyzwania. Swoim wychowankom nauczyciele uzmysławiali sens edukacji, służyli dobrą radą, umieli wskrzesić motywację dla poczynań swoich podopiecznych, tworząc tym samym szansę dobrego rozwoju. Opiekuńczością dawali poczucie bezpieczeństwa, utwierdzając jednocześnie w przekonaniu, że Każdy jest Kimś ważnym. Mamy nadzieję, że Trzecioklasiści ciepło wspominać będą najmłodsze lata spędzone w naszej szkole.

Pani Dyrektor Agnieszka Kokot pogratulowała wszystkim osiągnięć w minionym roku szkolnym. Podziękowała nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za całoroczną pracę. Gratulacje i słowa podziękowania wyraziła Rodzicom za aktywny udział w różnych formach współpracy. Przekazała również informacje, że podczas przerwy wakacyjnej nasza szkoła wciąż będzie zmieniała się na lepsze. Skierowała do wszystkich chętnych rodziców prośbę o pomoc i współpracę.

Życząc wszystkim udanych, BEZPIECZNYCH i wspaniałych wakacji uroczyście ogłosiła, że rok szkolny 2022/2023 zostaje zamknięty.