Przejdź do treści

Ślubujemy! – uroczyste pasowanie na ucznia

07 października uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 18 im. Ignacego Krasickiego złożyli uroczyste ślubowanie.

To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji. Na ceremonię przybyli zaproszeni goście – dyrektor i wicedyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie klas starszych.

Bohaterowie dnia – Pierwszaki przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.  Uczniowie klasy III a  zagrali melodię na dzwonkach, a drugoklasiści zaprezentowali piosenkę. To był egzamin, który wszyscy zdali na szóstkę.

Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała Dyrektor szkoły Agnieszka Kokot.

Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubowało 30-ro uczniów. Pani Dyrektor  poprzez dotknięcie ogromnym, niezwykłym ołówkiem ramienia każdego dziecka  zamieniała go w prawdziwego ucznia. Na pamiątkę każdy otrzymał Akt Pasowania na Ucznia oraz Odznakę Pierwszoklasisty. Starsi koledzy ze Spółdzielni Uczniowskiej przygotowali upominki zapakowane w torebki z logo szkoły, a młodsi kolorowe laurki.

Pani Dyrektor skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów i ich rodziców. Pochwaliła umiejętności najmłodszych uczniów i życzyła Im samych miłych chwil w szkole. Wręczyła każdej klasie ufundowane pomoce dydaktyczne.  Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, dzielnie się do tego wydarzenia przygotowywali. Uczyli się liter i cyfr, uczestniczyli w warsztatach lepienia gliny na kole garncarskim, zwiedzili skansen, zakładali ogródki klasowe, uczestniczyli w Święcie Jesieni.

Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie. Następnie dzieci udały się na przygotowany przez rodziców poczęstunek.

Pierwszak – jak to dumnie brzmi!

Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce, radości ze zdobywanej wiedzy oraz jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.