Przejdź do treści

Tydzień profilaktyki dla chorób zakaźnych

W ramach Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych podczas zebrań z rodzicami wychowawcy przekazali informacje dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych oraz konieczności szczepień dzieci przeciwko: COVID – 19, POLIOMYELITIS, ODRZE, KRZTUŚCOWI, WZW TYPU A.
W klasach 1-3 odbyły się pogadanki na temat sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym oraz zasad higieny osobistej wraz z instruktażem prawidłowego mycia rąk. Wychowawcy przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat:
„Jakie choroby zakaźne towarzyszą nam każdego dnia?
Jak obronić się przed zarazkami?”. Uczniowie obejrzeli również film edukacyjny na temat wirusów oraz wykonali ilustracje pt. „Jak wygląda wirus?
W klasach 4-8 również odbyły się zajęcia poświęcone chorobom zakaźnym z wykorzystaniem przygotowanych dla szkół materiałów informacyjno –edukacyjnych.
Liczba nauczycieli: 14
Liczba uczniów: 206
Liczba rodziców: 185