Przejdź do treści

WARSZTATY PRZYRODNICZE „ SOSNOWIEC – DAWNA KRAINA SOSNY”

W dniu 05.10.2022 r. klasy drugie uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych na leśnych ścieżkach sosnowieckich Stawików. Dzięki przeprowadzonym  wykładom i obserwacjom zbiornika wodnego Stawiki, czy też na leśnych ścieżkach  – dzieci zdobyły cenną wiedzę na temat przeszłości geologicznej, rzeźby terenu, walorów przyrodniczych i historycznych miasta Sosnowca, jak również dużego potencjału turystycznego jakim w okresie letnim są Stawiki. Uczestnicy  poszerzyli posiadane zasoby o  wiedzę na temat bogactwa i różnorodności lasów; uczyli się rozpoznawać gatunki drzew liściastych i iglastych, komponowali z zapachów lasu „ niezwykłe perfumy”. Gry i zabawy twórcze – budowa szałasu oraz domku dla jeży, zachęciły do aktywnego spędzenia czasu, promując przy tym posiadane dziedzictwo naturalne, a przy okazji też zdrowy styl życia.