Przejdź do treści

Warsztaty z myślenia krytycznego w praktyce szkolnej

Dnia 25.08.2022r  w Szkole Podstawowej nr 18 w Sosnowcu odbyły się  warsztaty w zakresie Myślenia Krytycznego w praktyce szkolnej prowadzone  przez  Panią Monikę  Niedzielską -trenerkę  Myślenia Krytycznego. Uczestnikami spotkania byli wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej. Podczas spotkania otrzymaliśmy od naszej trenerki zastrzyk w postaci pakietu wiedzy –  umiejętności – postaw z obszaru MK.

 

Zajęciom przyświecały następujące cele:

-praktykowanie umiejętności, metod i narzędzi krytycznego myślenia 

– praktykowanie racjonalnego dyskutowania 

– praktykowanie zasad logicznego rozumowania  

– praktykowanie sztuki argumentacji 

– praktykowanie obrony przed manipulacją 

– praktykowanie etyki krytycznego myślenia

 

Czym zajmowaliśmy się?

– przypomnieliśmy poziomy poznawcze wg taksonomii Blooma i ich zastosowanie w MK;

– pracowaliśmy z nowymi  rutynami: kolor- symbol- obraz, początek- środek, połącz- rozwiń- rzuć wyzywanie

– prezentowaliśmy efekty pracy grupowej.

 

Z dzisiejszego spotkania nasuwają się następujące wnioski:

– pracować z zastosowaniem rutyn MK można na każdym etapie naszego życia;

– praca z rutynami MK daje szanse każdemu uczniowi.

Praca z rutynami MK angażuje każdego uczestnika zajęć, liczy się każdy głos, każde zdanie, pytanie, pomysł.

To były bardzo produktywny dzień. Warsztaty przeprowadzone w sposób ciekawy, dynamiczny. Trenerka poszerzyła i ugruntowała naszą wiedzę i umiejętności w zakresie MK. Kolejny raz przekonaliśmy się, że praca z rutynami MK sprawia, że proces dydaktyczny przebiega w sposób nieszablonowy i jest efektywniejszy.