Przejdź do treści

Wycieczka klas II

CENTRALNE MUZEUM POŻARNICTWA – PIERWSZA POMOC

15 czerwca klasy drugie udały się do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – muzeum eksponującego dorobek i dziedzictwo polskiego pożarnictwa.

Czyż  nie każdy chłopiec chciał zostać kiedyś strażakiem? Oprócz wszystkich niesamowitych eksponatów, poznajemy tu także ducha straży pożarnej i czujemy klimat tego bardzo ważnego zawodu. Możemy zobaczyć ogromny rozwój techniki wykorzystywanej przy gaszeniu pożarów. Wozy strażackie robią ogromne wrażenie, a oglądanie ich z bliska to niesamowita frajda.

Będąc w muzeum uczestniczyliśmy w warsztatach „ Pierwsza pomoc”. Po przedstawieniu zasad właściwego udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku, każdy uczeń mógł zweryfikować zdobytą wiedzę poprzez zajęcia praktyczne. Wynik pracy bardzo obiecujący!

 

Już każdy wie, jak postępować w razie wypadku, jak alarmować służby oraz jak przeprowadzić bezpieczną resuscytację krążeniowo- oddechową.