Przejdź do treści

Zajęcia ogólnorozwojowe w klasie 1

     Zajęcia ogólnorozwojowe, uzupełniające  ,,Tropimy literki i cyferki”  dla  klasy 1.

     Zajęcia indywidualne, rozwijające dla uczniów klas 1.

Głównym celem zajęć jest  rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania, pisania, liczenia powtarzanie i utrwalanie wiadomości z lekcji.

Podczas  zajęć uczniowie:

– kreśli i odwzorowywali  wzory literopodobne;

– uzupełniali wiadomości i umiejętności,

– wypowiadali się  na różne tematy,

– słuchali ze zrozumieniem prostych zagadek, krótkich tekstów piosenek,

– rozróżniali samogłoski i spółgłoski;

– pisali w czytelny sposób proste wyrazy;

– doskonalili wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia,

– doskonalili pamięć,

– rysowali, malowali, lepili, wykorzystując różne kształty, barwy, faktury;