Przejdź do treści

Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów klasy 8.

                23 czerwca kolejni absolwenci opuścili mury SP18 ! W roku szkolnym 2022/2023 ze Szkołą pożegnało się 40 ósmoklasistów.

Życzymy im sukcesów w dalszej edukacji!

Podczas uroczystej akademii uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a trójka nauczycieli certyfikaty uznania i honorowe tytuły w kategoriach:

Pani  Anna Jankowska – Nauczyciel Przyjaciel  

Pani Wioletta Sosińska – Nauczyciel Kosa, Nauczyciel  Mistrz, Nauczyciel Twórca

Pan Piotr Krzyszczyk – Nauczyciel Żartowniś